نویسنده = Habibollah Mashhady
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان سرمقاله های روزنامه های فارسی و انگلیسی بر پایه دستور نقش گرای هالیدی

دوره 1، Fall & Winter، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-98

Habibollah Mashhady؛ Moslem Fatollahi؛ Amir Shahraki