توصیف واژه های مرکب و مرکب-مشتق در گویش بلوچی سرحدی گرنچین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan

2 Assistant Professor, Velayat University, Iranshahr