بررسی تاثیر فعالیت های نگارش دانشجویان در دو محیط مشارکتی و انفرادی بصورت آنلاین و حضوری بر روی استراتژی کمک خواهی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Ph.D. Candidate, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 Associate Professor, University of Tehran

3 Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran