مفهوم سازی استعاری خشم در کردی ایلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 M.A. in Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad

2 Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad