تحلیل گفتمان سرمقاله های روزنامه های فارسی و انگلیسی بر پایه دستور نقش گرای هالیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Associate Professor, University of Zabol

2 Instructor, University of Zabol

3 Instructor, University of Zabol, Iran